Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras – valstybinis mokslinių tyrimų institutas, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga. Centro strateginis tikslas – vykdyti žemės ūkio mokslų srities agronomijos ir miškotyros bei su jomis susijusių ekologijos ir aplinkotyros, biologijos, biofizikos, botanikos, zoologijos krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.