Lietuvos augalų apsaugos asociacija

Lietuvos augalų apsaugos asociacija

Lietuvos augalų apsaugos asociacija kartu su valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais siekia, kad Lietuvoje būtų prieinami saugūs ir efektyvūs augalų apsaugos produktai, jie būtų naudojami pagal tausios žemdirbystės principus, mažinant poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, ir tai leistų sudaryti sąlygas, kad vartotojus pasiektų kokybiški ir saugūs maisto produktai.