Birželio 28 d.
LAMMC ekspozicija

Lapų septoriozė kasmet javų pasėlius pažeidžianti liga

Pranešėjai

K. Verikaitė, J. Ramanauskienė, A. Ronis. (LAMMC).

Laikas: 11.00